Remiz Pri pwezi Kreyoliti pou yon pi bon kreyolizay

Samdi 15 janvye 2021 an, nan lokal Fakilte lenguistik aplike (FLA), Sant etid ak rechèch kreyoliti (SEREK) òganize seremoni remiz pri pwezi Kreyoliti. Nan chalè yon anbyans byen konvivyal, etidyan, lektè, zanmi pwezi ak literati te chita brase lide sou lobedyans Djevens Fransaint ki lanse yon bat bouch sou pèspektiv kreyasyon nan literati kreyòl ayisyen an … Lire la suite de Remiz Pri pwezi Kreyoliti pou yon pi bon kreyolizay

Envitasyon

Pa bliye sonje! Samdi 15 janvye 2022, depi l fè 10è nan maten pou rive 2è nan aprè midi , nan Fakilte Lengwistik Aplike, vin dekouvri loreya 2èm edisyon Pri Pwezi KreyoLiti a pou yon pi bon kreyolizay.

Suzanne Comhaire Sylvain, premye fanm lengwis  epi antwopològ nan peyi dAyiti

Suzanne ak mari li Jean Comhaire rive konstwi yon katalòg enpòtan kote yo mete kont ayisyen yo nan rejis oraliti fòlklorik ayisyèn ak nan kilti kreyòl yo an jeneral. Nan lane 1936 li menm rive soutni nan inivèsite Sòbòn tèz doktoral li sou kont ayisyen yo. Anpil gwo zotobre nan domèn antwopoloji tankou Jean Price Mars, Alfred Métraux rive salye travay enpòtan li t ap mennen yo.

Teyori sou jenèz kreyòl

Nan tout bon lojik, prezans pil esklav ki soti nan yon peyi kèlkonk nan yon moman te gen kolonizasyon pa vle di : 1- Yo tout te pale menm lang ; 2- Yo te konn itilize lang sa pou tout echanj ; 3- Itilizasyon lang sa tou gen konsekans dirèk sou kreyòl la : Lang sa te ka la depi anvan yo ateri sou zile a ; relasyon travay sifi pou fè yo itilize yon lòt lang, elatriye.

 Lansman 2yèm edisyon Pri Pwezi Kreyoliti

Pri Pwezi Kreyoliti a pati pou yon dezyèm edisyon. Responsab yo kenbe tennfas objektif yo ki se ankouraje plis pwodiksyon fèt nan lang kreyòl ayisyen an epi dekouvri plis jèn k ap fè travay kreyasyon latizay serye nan literati, se sa direktè jeneral SEREK la, Marvens A. Jeanty, fè konnen. Dirijan presize se sèl powèt ayisyen ki ap viv sou bout tè peyi Ayiti ki ap kapab patisipe.