Literati ak ti moun

Etid sila fè konnen, gras liv odyo yo, anpil ti moun ak adolesan rive gen aksè a literati san yo pa fè twòp gwo jefò. Nenpòt nivo kapasite lekti yo, nenpòt nivo kapasite ekri yo, kontak sila devlope vokabilè yo, li ranfòse kapasite imajinasyon yo, e li menm mennen yo dwat nan chimen lekti, bon lekti a.

Literati ak Lagè

Pa twò lontan la, jounalis literè parèt nan ane 70 yo, avèk kèk esè ki chita sou aktyalite ak analiz. Sou lagè 6 jou a, lagè Gòlf la, lagè Irak oubyen Bosni an.. e talè konsa, n ap gen sou lagè Ikrèn. Jounen jodi a, enfòmasyon tèlman sikile rapid, sa menm pèmèt nou asiste lagè k ap fèt yo an dirèk sou televizyon ak rezo sosyal la, sa ki tou bay literati a yon nouvo wòl pou l jwe.

Literati ak Entelijans atifisyèl

« The road » toujou rete premye liv entelijans atifisyèl rive ekri nan lane 2018. Pou sa te fèt, te genyen yon Cadillac, yon GPS, yon mikwofòn, yon kamera siveyans, yon revèy. Tout sa yo konekte nan yon entelijans atifisyèl jis liv la rive louvri. Yon bon resi te rive pwodui, li rakonte istwa yon ‘’road trip’’ ki pase Nouvelle-Orléans nan New-York.

Se antre Pri literè yo. Men, ki vokasyon yo menm ?

Ane 2021, se Frantzley Valbrun ki te pran Pri sila a. Depi 2019, Sant Etid ak Rechèck KreyoLiti (SEREK) kreye pri sila pu rekonpanse chak ane yon jèn otè ayisyen ki ekri yon tèk powetik yon manm jiri ki solid apwouve. Pri sila se yon pretèks pou ankourje plis jèn lokitè kreyolofòn ayisyen pwodui nan lang manman yo ki se kreyòl ayisyen an. Chak ane, Pri a rekonpanse 3 jèn otè.

Remiz Pri pwezi Kreyoliti pou yon pi bon kreyolizay

Samdi 15 janvye 2021 an, nan lokal Fakilte lenguistik aplike (FLA), Sant etid ak rechèch kreyoliti (SEREK) òganize seremoni remiz pri pwezi Kreyoliti. Nan chalè yon anbyans byen konvivyal, etidyan, lektè, zanmi pwezi ak literati te chita brase lide sou lobedyans Djevens Fransaint ki lanse yon bat bouch sou pèspektiv kreyasyon nan literati kreyòl ayisyen an … Lire la suite de Remiz Pri pwezi Kreyoliti pou yon pi bon kreyolizay

Envitasyon

Pa bliye sonje! Samdi 15 janvye 2022, depi l fè 10è nan maten pou rive 2è nan aprè midi , nan Fakilte Lengwistik Aplike, vin dekouvri loreya 2èm edisyon Pri Pwezi KreyoLiti a pou yon pi bon kreyolizay.